© 2020 Broad Horizon Cmotions BV. Alle rechten voorbehouden.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.

De informatie op de website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de informatie op deze site kunnen echter geen rechten worden ontleend. Broad Horizon Cmotions BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site.

De websites van derden die gelinkt zijn aan deze website, worden niet door Broad Horizon Cmotions gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Broad Horizon Cmotions aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites.

Copyright

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij Broad Horizon Cmotions. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag tenzij anders aangeven niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Broad Horizon Cmotions.